Sauvon VPK

Nuoriso-osasto

Tavoitteet

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

Toimintamuodot

Palo- ja pelastusalan tietoja ja taitoja opetetaan oppitunneilla, harjoituksissa, kursseilla, leireillä ja kilpailuissa. Koulutuksessa pyritään mahdollisimman turvallisiin ja nuorta kiinnostaviin työtapoihin.

Kaikessa osaston toiminnassa nuorta tuetaan kehittymään itsenäisesti toimivaksi ja yhteistoimintaan pystyväksi. Nuoren myönteistä suhtautumista yhteiskunnan turvallisuuteen pyritään vahvistamaan. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on hankkia sammutus- ja pelastustoiminnassa tarpeellinen fyysinen kunto ja ylläpitää sitä.

Kerhoillat, retket, juhlat ja virkistystoiminta tarjoavat lisäksi mahdollisuuden yhdessä olemiseen ja yhteishengen luomiseen.

Taloutensa järjestämmisessä osasto saa tukea palokunnalta, kunnallisista nuorisotyöavustuksista ja hankkii muita mahdollisia avustuksia. Osasto pyrkii myös voimiensa mukaan omatoimisesti kartuttamaan tulojaan.

Viikkoharjoitukset

Sauvon VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu noin 40 aktiivista nuorta. Osasto koostuu kahdesta ryhmästä, jotka on muodostettu iän ja osallistumisvuosien perusteella. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa paloasemalle Sauvon keskustaan. Viikkoharjoitukset ovat osaston tärkeimpiä koulutustapahtumia.

Leirit

Leireillä on merkittävä osa koulutuksessa ja palokuntahengen luomisessa. Nuoriso-osasto osallistuu 3 - 4 leirille vuodessa. Helmikuussa osasto järjestää oman Talvileirin, joka pidetään Sauvon VPK:n virkistäytymisalueella Kemiön Santasaaressa. Keväisin Turun Seutu järjestää ns. Alueleirin. Keskikesällä on Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton leiri tai noin joka neljäs vuosi valtakunnallinen palokuntanuorisoleiri. Syksyllä pidetään hauskaa vielä yhdessä Paimion VPK:n ja Piikkiön VPK:n kanssa Syysleirillä.

Kilpailutoiminta

Nuoriso-osasto aloitti kilpailutoimintansa vuonna 2000. Lyhyen kilpailuhistoriansa aikana osasto on ehtinyt saavuttaa useita hyviä sijoituksia. Kun nuoriso-osasto osallistui ensimmäistä kertaa Turun toiminta-alueen kalustokilpailuihin, se sijoittui kolmanneksi. Kilpailuvoittojakin on sen jälkeen tullut useita. Osasto järjesti Naakkamalja -kalustokilpailun ensimmäistä kertaa aprillipäivänä vuonna 2001.

Ohjaajat

  Puhelin Sähköposti
Osaston johtaja    
Janne Suomi
040 8671096 suomijan81(ät)gmail.com